PERINDUKAN SIAGA

Satuan pendididikan Pramuka Siaga yang berkedudukan di SD Brawijaya Smart School.

PASUKAN PENGGALANG

Pasukan Bathara Katong - Dewi Manik merupakan satuan pendididikan Pramuka Penggalang di SMP Brawijaya Smart School.

AMBALAN PENEGAK

Ambalan Brawijaya merupakan satuan pendididikan Pramuka Penegak yang berkedudukan di SMA Brawijaya Smart School.

RACANA PANDEGA

Racana Brawijaya merupakan satuan pendidikan Pramuka Pandega yang berkedudukan di Universitas Brawijaya.

BERGIAT DAN BERDINAMIKA BERSAMA